ספינת אגוז

הספינה פעלה בחשאי ונודעה בעקבות טביעתה בשנת 1961 ואובדן כל 44 נוסעיה.
1961
אגוז הייתה ספינה ששימשה לעליית יהודי מרוקו למדינת ישראל תוך יציאה מארצם בניגוד למדיניותה שאסרה עליית יהודים לישראל. הספינה פעלה בחשאי ונודעה בעקבות טביעתה בשנת 1961 ואובדן כל 44 נוסעיה.

ספינת אגוז 
ספינת "אגוז", שבה הברחנו עולים יהודים ממרוקו לישראל, עוגנת בנמל גיברלטר. לאחר 12 הפלגות מוצלחות, טבעה הספינה ב-11/1/61 ועליה 47 עולים ואנשי צוות, מתוכם ניצלו שלושה.

אסון טביעתה של אוניית "אגוז" איים על המשך מבצעי ההעפלה מארצות ערב, שניהל "המוסד". ועדה חשאית שהוקמה קבעה שיש להמשיך במבצעי ההעפלה. בין השנים 1964-1961 התנהל מבצע "יכין", במסגרתו עלו לישראל עשרות אלפי יהודים ממרוקו.