נתיב- השפעת הקהילה הבינלאומית

סרטון על פעילותם של נשים יהודיות ולא יהודיות ואנשי רוח ברחבי העולם למען יהודי עלייתם ארצה של יהודי ברית המועצות, בעקבות מעצרה של רייזה פלטניק.

על פעילותם של נשים יהודיות ולא יהודיות ואנשי רוח ברחבי העולם למען יהודי עלייתם ארצה של יהודי ברית המועצות,
בעקבות מעצרה של רייזה פלטניק.


נתיב-השפעת הקהילה הבינלאומית נתיב-השפעת הקהילה הבינלאומית