שייקה דן - ממייסדי נתיב

סרטון אודות פועלו של שייקה דן למען העלאת יהודים מברית המועצות בתקופת מסך הברזל.
1953
בשנת 1953 החליטה ממשלת ישראל להקים יחידה סודית שתעסוק בנושא יהודי ברית המועצות ומזרח אירופה, במסגרת מערך שרותי המודיעין של מדינת ישראל.
הוטל עליה להקים קשר ולנסות להגיש עזרה ליהודים שמעבר למסך הברזל ובמדינות שהיו תחת השפעתה של ברית המועצות. בתחילה כונה הגוף ביל"ן ולאחר מכן שונה שמו לנתיב.
נתיב היה, מבחינות רבות, המשך הפעילות של המוסד לעלייה ב´ שפעל לפני קום המדינה, ועסק בהעלאת ניצולי השואה מאירופה לארץ ישראל.


סרטון אודות פועלו של שייקה דן למען העלאת יהודים מברית המועצות בתקופת מסך הברזל.
ניתן לצפות בסרט המלא במרכז למורשת המודיעיןשייקה דן