תצלום אווירי (תצ"א)

כיצד התפתח השימוש בתצלומי אוויר בשירות המודיעין הישראלי