מודיעין השדה במלחמת העצמאות

סרטונים על תרומתו של מודיעין השדה להצלחה בקרבות מלחמת העצמאות ב- 1948
1948

הקרב על הנגב"מבצע נחשון" - פריצת הדרך לירושלים הידועה כ"דרך בורמה"כיבוש אילת


מודיעין שדה