המודיעין במלחמת העצמאות

תקציר הסרט אודות התהוותו של המודיעין לפני קום המדינה ותרומתו במלחמת השחרור.
1948
הסרט הוא סיפורו של המודיעין בהתהוותו, שבתחילה פעל במחתרת מול השלטון הבריטי והאוכלוסייה הערבית בארץ-ישראל ובהמשך, גם מול מדינות היעד וצבאות ערב, שפלשו לארץ. כמעט ללא נסיון, באמצעים מועטים אך עם יוזמה, תושייה, אלתור ומסירות, סיפקו לוחמי הסתר את המודיעין, שסייע לכוחות הלוחמים להכריע את המלחמה. ואמנם, בתקופת מלחמת השחרור ועד היום העלה המודיעין תרומה חשובה ביותר לביטחון ישראל, עובדה שהקנתה לקהילת המודיעין הישראלית מוניטין של אחת הטובות בעולם.
 
הדמויות המופיעות בסרט הינן מתי מעט מהאלמונים, שנטלו חלק בעשיית המודיעין, בבנייתו ובהכשרת אנשי מודיעין לשנים הבאות.
אורך הסרט: 56 דקות
הפקה ובימוי: דן וולמן ; תסריט: ראובן מירן.

ניתן לצפות בסרט במרכז למורשת המודיעין.