לוחמה פסיכולוגית

מהי לוחמה פסיכולוגית?
לוחמה פסיכולוגית (ל"פ) – הפעולות, בתחום התעמולה ובמאפיינים פסיכולוגיים, הננקטות כדי להשפיע על דעות, עמדות והתנהגות של ציבור רחב, אזרחי וצבאי, במטרה להניעו להתנהגות הרצויה ליוזם הל"פ, ובכלל זה השפעה על מקבלי ההחלטות