מחקר ( מודיעיני )

מהו מחקר מודיעיני?
מחקר (מודיעיני) – התהליך שבו ידיעות הגלם שנאספו על ידי כלל סוכנויות האיסוף (והועברו בצורת "כתבות") עוברות סינון, אגירה, ניתוח, הפקת עובדות ונתונים, יצירת תמונת מודיעין והערכה, ומשווקות לצרכנים השונים ברמות השונות בכתב, בעל-פה ובדרכים אחרות, כמו מפות וצגי מחשב.
ייעודו: לסייע בקבלת החלטות בתחום הביטחון הלאומי ולתמוך בבנין ובהפעלת היכולות של המדינה; שם כולל לגופים העוסקים בכך. חטיבת המחקר של אמ"ן היא הגוף העוסק בכך ברמה הלאומית. ל´מוסד´, לשב"כ ולמשרד החוץ יש גופי מחקר המותאמים לצרכים של הגופים הללו.
 
מחקר בסיסי – מחקר מודיעיני המתמקד בתהליכים, בסוגיות יסוד ובממד ההיסטורי, חברתי, תרבותי וכלכלי של האויב-יריב. היפוכו – המחקר השוטף.
 
מחקר שוטף – מחקר המתמקד באירועים השוטפים, היום-יומיים, ובתוך כך גם בהתרעות השוטפות. מחקר זה גוזל את מרבית זמנו של המודיעין, וזה למעשה עיסוקו העיקרי.
 
קצין מחקר – קצין העוסק במחקר, להבדיל מקצין איסוף. בצה"ל יש קציני מחקר ברמת הפיקוד המרחבי והמטכ"ל.