מודיעין גלוי (אוסינט, ראשי תיבות בעברית של Open source intelligence)

מהו מודיעין גלוי?

מודיעין גלוי (אוסינט, ראשי תיבות בעברית של Open source intelligence) – איסוף ידיעות ומידע ממקורות גלויים (תקשורת כתובה ואלקטרונית, פרסומים ממשלתיים, פרסומים אקדמיים, מאגרי מידע הפתוחים לציבור וכיוצא באלו), להבדיל מאיסוף חשאי. לצידו קיים גם איסוף חצי גלוי המפיק מידע באמצעות המערך הדיפלומטי – שגרירים, נספחים צבאיים וכדומה.