צי"ח (ראשי תיבות של ציון ידיעות חיוניות)

מה פירוש המילה צי״ח?
צי"ח (ראשי תיבות של ציון ידיעות חיוניות) – קביעת נושאי התעניינות ומשימות איסוף לפי סדר קדימויות וּבְתוֹכָן לפי עדיפויות, על-פי הדרוש לגוף המודיעיני בזמן נתון. מבחינה פורמאלית קדימויות הצי"ח נקבעות בידי הקברניטים, אך בפועל המודיעין הוא שעושה זאת ומקבל את אישור הקברניטים; במודיעין השדה המושג משמש לידיעות בעלות חשיבות ודחיפות על האויב ועל הקרקע, הדרושות לצורך הערכה או לקבלת החלטה.
 
צי"ח מפקד-קברניט – הדגשי המידע הדרושים לצורכי תכנון מבצעי קונקרטי ברמה האסטרטגית, או לצורכי קביעת מדיניות בסיסית-שוטפת בתחום הביטחון הלאומי.