מודיעין

מה זה מודיעין?

מודיעין מונח בעל שלוש משמעויות:

המוצר הסופי של כל התהליך המודיעיני (למן שלבי האיסוף של המידע ואילך – עיבודו, ניתוחו, הערכתו והפצתו בתהליך המחקרי), המשמש בסיס לקבלת החלטות בתחום המדיני והצבאי ולהפעלת היכולות המבצעיות של המדינה;
מערכת ביורוקרטית ממוסדת העוסקת בהפקה ובשיווק של מודיעין כהגדרתו הנ"ל; שם כולל לכלל הפעילות המודיעינית – האיסופית, המחקרית והאחרת – שמבצעים ארגוני המודיעין.