מרד אבשלום בדוד המלך

על פרשת ריגול מרתקת בזמן מרד אבשלום בדוד המלך.
במהלך סיפור מרד אבשלום בדוד (שמואל ב פרקים טו – יח) מתוארת פרשת ריגול מרתקת. 

אבשלום, בנו של דוד המלך, מרד באביו, ולצורך כך גייס בחשאי תומכים רבים, בהם אחד מיועצי אביו הבכירים - אחיתופל הגילוני. דוד חשש מהצטרפותו של אחיתופל כיועץ לבנו, כי ידע שהאיש חכם מאוד ועצותיו נכונות. משום כך שלח את חוּשַׁי הָאַרְכִּי להתחזות לאחד מתומכי אבשלום ולהסתנן לשורותיו כיועץ נוסף.
 משימתו של חושי הארכי הייתה כפולה: מצד אחד - להעביר לדוד באמצעות שליחים ידיעות שאסף אצל אבשלום, ומצד אחר -  לסכל את עצות אחיתופל לדוד - "וְהֵפַרְתָּה לִי אֵת עֲצַת אֲחִיתֹפֶל" (שמואל ב, טו 34).   

במהרה אכן הזדמן לחושי לעשות את הדבר שבעבורו נשלח למשימה: כשהתחיל המרד, נאלץ דוד לברוח מירושלים ולהסתתר במדבר עם האנשים שנותרו נאמנים לו.
אחיתופל יעץ לאבשלום למהר ולרדוף אחרי דוד, בטרם יספיק דוד להתאושש ולארגן לעצמו צבא חילופי. הוא הציע לאבשלום להקים כוח משימה מיוחד שישיג את דוד בעודו "יָגֵעַ וּרְפֵה יָדַיִם" (שמואל ב, יז 2) ויהרוג אותו, וכך יצטרפו כל תומכיו של דוד אל אבשלום. לו היה אבשלום מקבל עצה זו, היה ככל הנראה מנצח את דוד, והמרד היה מצליח.

אבל - לאחר ששמע את אחיתופל, ביקש אבשלום לשמוע גם את דעתו של חושי. חושי טען כי מדובר בעצה גרועה. הוא הזהיר את אבשלום מפני אומץ לבו וכוחו של אביו, והפחיד את אבשלום מפני תבוסה במרדף שהציע אחיתופל. עצתו של חושי לאבשלום הייתה להמתין מעט, לגייס צבא גדול מקרב העם, לעמוד בראש אותו צבא - ורק אז לצאת לקרב.

חושי הבין היטב את אופיו של אבשלום. הוא היה מודע לחוסר ניסיונו הצבאי ולפחדו מפני דוד ומפני כוחו הרב. כמו כן הבין חושי כי אבשלום, כאדם שכוחו והדרו חשובים לו מאוד, יעדיף לעמוד בראש הכוח בעצמו. אבשלום קיבל את עצת חושי, ודוד קנה לעצמו זמן  להתאושש ולהגדיל את צבאו. וכך ניצח דוד את אבשלום ונשאר על כיסאו כמלך ישראל עד יום מותו, אבשלום נהרג בקרב - והסדר הושב על כנו.

רק זכרם של שני היועצים נותר מפתיע: מאז ועד היום המונח "עצת אחיתופל" נותר בזיכרון ככינוי לעצה גרועה, שנועדה להכשיל את המתייעץ בכוונה תחילה - ואילו שמו של חושי הארכי, שעצתו היא זו שהכשילה את הבן המורד והצילה את דוד המלך, נשכח מן הזיכרון ההיסטורי שלנו.