הדים ל"משק כנפי הטעות" לאבירם ברקאי

הספר 'הדים ל"משק כנפי הטעות" לאבירם ברקאי' הינו ספר המאגד תגובות למסע עם האלוף זעירא אל מקורות הערכת המודיעין טרום מלחמת יום הכיפורים.

 וכן ניתן לקרוא את הספר בספריית המרכז למורשת המודיעין.