מלחמת שלום הגליל

מלחמת לבנון הראשונה: מה היו מטרות המלחמה ומה היתה השפעתו של המודיעין על קבל ההחלטות שהובילו למלחמה?
1982
  • התהליכים שהובילו למלחמה
  • האתגרים שהועמדו בפני ישראל והמענה הישראלי
  • מטרת מלחמת לבנון הראשונה
  • האם ובאיזו מידה הושגו מטרות המלחמה?
  • קונספציית ״ההסדר החדש״
  • מקומו של המודיעין בטיפוח הקונספציה
  • סיכום ומסקנות

מלחמת שלום הגליל להורדת קובץמלחמת לבנון השניה