בינה רשתית

בינה רשתית (ב"ר) – תהליך מחקרי בסוכנות איסוף סיגינטית המפיק משמעויות ותובנות באשר למידע הנקלט, וזאת על בסיס מידע תקשורתי, הכרת הדוברים, הרת קולם וכיוצא באלו.     

קצין בינה רשתית (קב"ר) – הקצין ביחידת הסיגינט העוסק בתהליך המחקרי של הבינה הרשתית.