הערכת מצב

הערכת מצב – תהליך חשיבה של גורם מחליט (או אנשי המטה שלו), צבאי כמדיני, הנשען על שני מרכיבים: הערכת המודיעין על האויב, והערכת "כוחותינו". תכליתו לקבל החלטה באשר לדרך הפעולה העדיפה לצורך מילוי המשימה.
הערכת המודיעין על האויב משמשת בדרך כלל בסיס של הערכת המצב.