ידיעה גולמית

ידיעה גולמית – פיסת מידע מודיעיני גולמי שהתקבלה ממקור מודיעיני ודווחה בסוכנות האיסוף. היא יכולה להיות בצורת טקסט, תצלום, מרשם, קול וכיוצא באלו. ידיעה המעובדת בסוכנות האיסוף לצורכי העברתה לצרכנים השונים (בתוספות שונות – נידון הידיעה, מקורה, מהימנות המקור, זמני קבלתה וכדומה) נקראת כתבה. צוֹבֶר של ידיעות בנושא מסוים נקרא מידע.     

מהימנות הידיעה – מידת האמון שנותן קצין המחקר בנכונות הידיעה, על בסיס ניתוח תוכן הידיעה והקונטקסט שלה, אופן השגתה על ידי סוכנויות האיסוף ומהימנות מקורה (מהימנות המקור עצמו, כלומר אמינותו ונגישותו למידע שהוא מספק, ניתנת מסוכנות האיסוף הרלוונטית).