מודיעין טכנולוגי

מודיעין טכנולוגי (טקינט, ראשי תיבות בעברית של Technical intelligence) – מידע המושג באמצעים טכנולוגיים מגוונים (בעיקר סיגינט וויזינט), להבדיל מהמודיעין האנושי.