דגל אדום מעל המזרח התיכון

 דגל אדום מעל המזרח התיכון. המעורבות הצבאית הסובייטית באזור וסיפורה של ״מסרגה״ ביחידה 8200. מאת פסח מלובני.
דגל אדום מעל המזרח התיכון