דימדומי בוקר 001

 דימדומי בוקר 001. הסיפור האמיתי על יציאת צה״ל מלבנון מאי 2000. מאת עמוס גלבוע
דימדומי בוקר 001