יצחק רבין, הסכמי אוסלו והמודיעין

 מסמך זה המציג את תפקידו של המודיעין בדרך להכרעה של ראש הממשלה רבין ב 1993- על "הסכם אוסלו", מלמד שבעוד המודיעין מנהל מאמץ איסופי ומחקרי להבנת דרך החשיבה של הצד הערבי, ואולי תורם בכך להעשרת החשיבה של מקבלי ההחלטות לגבי הסוגיות הגורליות העומדות בפניהם, ראשי הממשלה מעדיפים לשמור חלק ניכר מהתמונה המדינית לעצמם ונמנעים מלבקש מהמודיעין ומראשיו התייחסות ישירה להכרעות העומדות על הפרק.
מאת: אל”ם (בדימוס) ד”ר ז’ק נריה
מסמך זה הוא חלק מסדרת פרסומים העוסקת בתפקיד שמילא המודיעין הישראלי בצומתי הכרעה אסטרטגיים בתולדותיה של מדינת ישראל. הפרסומים הקודמים היו מסמך שנכתב בידי תא”ל (מיל´) עמוס גלבוע ועסק ביציאה מלבנון במאי 2000 , ומסמך שהוכן על ידי שגית סטיווי-קרביס על המודיעין ערב ביקור סאדאת בנובמבר 1977 . גם מסמך זה המציג את תפקידו של המודיעין בדרך להכרעה של ראש הממשלה רבין ב 1993- על "הסכם אוסלו”, מלמד שבעוד המודיעין מנהל מאמץ איסופי ומחקרי להבנת דרך החשיבה של הצד הערבי, ואולי תורם בכך להעשרת החשיבה של מקבלי ההחלטות לגבי הסוגיות הגורליות העומדות בפניהם, ראשי הממשלה מעדיפים לשמור חלק ניכר מהתמונה המדינית לעצמם ונמנעים מלבקש מהמודיעין ומראשיו התייחסות ישירה להכרעות העומדות על הפרק. כך נמנע רבין מלעדכן את ראשי המודיעין ב”תהליך אוסלו”, וגם כאשר גילו אלה את דבר קיומו של התהליך, הוא לא עדכן אותם בתכניו ולא ביקש את התייחסותם.

תוכן עניינים

  • מבוא
  • רבין והמודיעין ערב "הסכמי אוסלו” מנקודת מבטו של ז´ק נוריה
  • הדרך אך ההסכם ומקומו של המודיעין בתהליך
  • מדוע לא הובא במודיעין בסוד המגעים לקראת ההסכם
  • זווית הראייה של ראש אמ”ן דאז אלוף (מיל´) אורי שגיא
  • הערכת אמ”ן באשר למרחב התמרון הפלסטיני במשא ומתן סיכום ותובנות
  • נספח: מכתבו של ראש אמ”ן, אלוף אורי שגיא, מיולי 1994 , לראש הממשלה יצחק רבין (מתוך הספר "אורות בערפל”)

למסמך המלא
יצחק רבין, הסכמי אוסלו והמודיעין