מודיעין הלכה ומעשה: ביג דאטה ומודיעין

 תופעת הביג דאטה יוצרת שלל אתגרים חדשים עבור קהילת המודיעין – חלקם בגדר סיכונים ורובם בחזקת הזדמנויות, אך לכל הדעות, זהו מנוע צמיחה חשוב של קהילת המודיעין שיש להיערך לקראתו באופן הולם.
  • תופעת הביג דאטה יוצרת שלל אתגרים חדשים עבור קהילת המודיעין – חלקם בגדר סיכונים ורובם בחזקת הזדמנויות, אך לכל הדעות, זהו מנוע צמיחה חשוב של קהילת המודיעין שיש להיערך לקראתו באופן הולם.
  • המושג ביג דאטה מבטא מציאות שבה כמויות המידע הן כה גדולות וכה מגוונות עד שהפקת תובנות מהם אינה יכולה להתאפשר באמצעות קריאה פרטנית של כל פריט מידע ונדרשת תפיסה חדשה המשלבת ממדים שונים וגוזרת באופן אוטומטי תובנות מהמידע הרלוונטי. התופעה נוצרה מחד גיסא בשל הגידול העצום בכמויות המידע, בעיקר עקב התרחבות השימוש באינטרנט והתעצמות נפח הרשתות החברתיות, שיחד שינו לחלוטין את אורח החיים של המין האנושי ובפרט את עולם המידע וממשיכים לחולל מהפכות בתחום זה בקצב מהיר, ומאידך גיסא, הודות לקפיצות המדרגה הטכנולוגיות המאפשרות אחסון של המידע העצום באופן המאפשר אחזור יעיל שלו ואף גזירת תובנות לא מובנות מאליהן מתוכו.
  • בגיליון נבחן, בין השאר, מהם המאפיינים הייחודיים לעשייה המודיעינית והיכן קהילת המודיעין נדרשת ללמוד מגופים אזרחיים אשר מתמודדים עם היקף גדול הרבה יותר של מידע לצרכים עסקיים. כמה שאלות עיקריות עולות מתוך החוברת שלפנינו. האחת היא עד כמה מרחיקי לכת צריכים להיות השינויים באופן שבו אנו מנהלים את עולם המודיעין נוכח המעבר לעולם הביג דאטה. האם מתחייבת מהפכה בעניינים מודיעיניים או שמדובר בשינוי מסדר שני שמחייב התאמות אך אינו מאתגר את תפיסות היסוד ואת הארכיטקטורה לאורה נבנית קהילת המודיעין, את מאפייניו של מקצוע המודיעין בכללותו ואת אופי היחסים בין קהילת המודיעין לסביבה האזרחית? המגמה המסתמנת על בסיס גיליון זה היא שהביג דאטה מחייב מהפכה של ממש וניצניה של זו כבר ניכרים בשטח.
  • החוברת שלפניכם מדגישה את הייחודיות של התמודדות קהילת המודיעין עם תופעת הביג דאטה ומציגה זוויות הסתכלות שונות של השלכותיה על המודיעין, הן מתוך קהילת המודיעין והן מגורמים שמחוצה לה העוסקים בתחום ומובילים אותו בעולם העסקי. הגיליון נחלק לשערים נושאיים, שכל אחד מהם מאיר את תופעת הביג דאטה מזווית אחרת. השער הראשון עוסק ביסודות תופעת הביג דאטה, ובהשלכות ובנגזרות מודיעיניות שלה. השער השני מתמקד ברשתות חברתיות. אנו מאחלים לכם הקוראים קריאה מהנה ומועילה ומזכירים כי אנחנו מצפים לתגובותיכם, הן בהצעות למאמרים והן בתגובות לגיליון זה.
יוסי קופרוסר ודודי סימן טוב, גלילות מאי 2018

לגיליון המלא
מודיעין הלכה ומעשה: ביג דאטה ומודיעין