המוסד

 אודות המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים של מדינת ישראל
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים מופקד מטעם מדינת ישראל, על איסוף מידע, מחקר מודיעין וביצוע פעולות חשאיות מיוחדות מחוץ לגבולות המדינה.  תפקידיו של המוסד במהלך השנים הרחיב המוסד את פעילותו למגזרים רבים.

עיקר הפעילות מתבטא בתחומים אלה:     

  • איסוף חשאי של מידע מחוץ לגבולות המדינה.    
  • סיכול פיתוח נשק בלתי קונבנציונאלי על ידי מדינות עוינות והצטיידותן בו.    
  • סיכול פעילות חבלנית במטרות ישראליות ויהודיות בחו"ל.    
  • פיתוח קשרים חשאיים מיוחדים, מדיניים ואחרים, מחוץ למדינה ואחזקתם.    
  • העלאת יהודים ממקומות שהעלייה מהן אינה מתאפשרת באמצעות מוסדות העלייה המקובלים של מדינת ישראל.    
  • הפקת מודיעין אסטרטגי, מדיני ואופרטיבי.    
  • ביצוע מבצעים מיוחדים מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 
המוסד כגוף ממלכתי פועל בהנחיות הקברניטים ולצרכים המודיעיניים והמבצעיים המשתנים ושומר על חשאיות פעילותו. במגוון התחומים הרחב שבטיפולו כלולים הקשרים החשאיים, שבין השאר תרמו תרומה חשובה להסכמי השלום עם מצרים וירדן, שבויים ונעדרים, טכנולוגיה ומחקר.                הטקסט לקוח מהאתר הרשמי של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים -   http://www.mossad.gov.il