חיל האיסוף הקרבי

החיל הוקם בשנת 2009 וממונה על תחום האיסוף הקרבי, איסוף מודיעין באמצעות אמצעים טכנולוגיים ושיטות מתקדמות, וכן על תחום עבודת המודיעין - קבלת חומרי הגלם המודיעיניים, ועיבודם ליצירת תמונת מצב שוטפת ומידע מודיעיני לטובת פעילות מבצעית

תפקידיו של חיל האיסוף הקרבי

חיל האיסוף הקרבי הוא מערך איסוף המודיעין של זרוע היבשה בצה"ל. החיל הוקם כדי ליצור מערכת שתאסוף מודיעין איכותי בזמן אמת בשדה הקרב עצמו, תעבד אותו ותעבירו במהירות אל הכוחות הלוחמים בשטח.

חיילי האיסוף הקרבי אחראים לאיסוף מודיעין קרבי בגזרות הלחימה השונות, וכן על הכוונת אש מדויקת אל מטרות האויב. מלבד האיסוף, ממונה החיל גם על קבלת חומרי הגלם המודיעיניים, ועיבודם לכדי תמונת מצב כללית ומידע מודיעיני לצורך מבצע.

חיילי האיסוף הקרבי עוסקים באיסוף מודיעין באמצעים שונים ומגוונים, בעיקר טכנולוגיים. בעבודתם, משתמשים החיילים במערכות תצפית מתקדמות, במערכות רדאר מתוחכמות ובמרכזי שליטה ובקרה, כגון מערכות תצפית הממוקמות בתוך בלוני תצפית.

ההבדל המרכזי בין חיל האיסוף הקרבי לחיל המודיעין הוא שחיילי האיסוף הקרבי הם לוחמים לכל דבר ועניין, הפועלים לאיסוף מידע מהשטח באמצעות מארבי תצפית מוסווים או עמדות תצפית סמוכות גבול, ומעבירים במהירות את המידע הזה לכוחות הרלוונטיים.לעומתם, חיל המודיעין אינו חיל לוחם, והוא עוסק באיסוף מודיעין מרחוק, בעיבוד המידע ובהעברתו לגורמים הרלוונטיים.

הקמת חיל האיסוף הקרבי

החיל הוקם בשנת 2000 כחיל מודיעין שדה (מוד"ש). עם הקמתו עברו אליו כל היחידות הצה"ליות שעסקו בתחום המודיעין הקרבי - מודיעין השדה . בספטמבר 2009 הוחלט לשנות את שם חיל מודיעין השדה לחיל האיסוף הקרבי. קציני המודיעין ביחידות השדה הוחזרו לסמכות חיל המודיעין, וכך נוצרה הפרדה מובהקת יותר בין תחום האיסוף הקרבי לחיל המודיעין.

חיל האיסוף הקרבי כולל בתוכו את כלל תפקידי איסוף המודיעין מהשטח באמצעות תצפיות קרביות, ופועל תחת זרוע היבשה. קצין החיל הראשי נקרא קצין איסוף קרבי ראשי (קאס"ר).

בחיל מספר תפקידים אפשריים:

  • לוחמי איסוף רגליים: צוותי איסוף רגליים הפועלים לאיסוף מודיעין מתוך עמדת הסוואה. (פרופיל 97).
  • לוחם איסוף רכוב: לוחמים הנעים על בסיס רכבי שטח בשם "רקון", "זריז", "נגמ"פופ" ומבצעים תצפיות ואיסוף מודיעין על בסיסו (פרופיל 72 ומעלה).
  • לוחם בעמדת תצפית פנוראמית: ביצוע תצפיות ממושכות מעמדה סמוכת גבול.
  • לוחם מפעיל בלון: אמון על הפעלת אמצעי תצפית בגבול באמצעות הפרחת בלון תצפית.
  • תצפיתנית ובקא"סית: הפעלת מערכות תצפית ורדאר מתוך מוצבים ובסיסים בגבולות השונים. התפקיד הינו בגדר תומך לחימה.סרטון מערוץ 2
הטקסט מאתר חיל האיסוף הקרבי >

תמונות נוספות