יחידה 8200

אודות יחידה 8200, יחידה מסווגת לאיסוף מודיעין ופענוח צפנים של חיל המודיעין בצה"ל