הגדת יציאת אתיופיה

ספר בהוצאת המרכז למורשת המודיעין ומרכז ההיגוי של יהודי אתיופיה, ובו ילדים יוצאי אתיופיה מעלים על הכתב את קורות מסעם מאתיופיה לירושלים.
עטיפת הספר אגדת יציאת אתיופיה בהוצאת המל״מ