מודיעין השדה טרם קום המדינה

 סדרת סרטונים המתארים כיצד מודיעין השדה סייע לארגוני המודיעין של הגנה והיישוב היהודי בארץ ישראל עוד טרם הקמת המדינה, בימי המנדט הבריטי
סרטונים המתארים את סיפורם של מייסדי מודיעין השדה, הלוא הוא המודיעין הקרבי.מודיעין שדה