תצלום אווירי (תצ"א)

כיצד התפתח השימוש בתצלומי אוויר בשירות המודיעין הישראלי

מודיעין שדה תצ״א