הקמתה של יחידה 8200

ההיסטוריה ונסיבות הקמתה של יחידה 8200, יחידת מודיעין העוסקת באיסוף מידע ופענוח צפנים


הסטוריה של 8200