מודיעין מסכל

מהו מודיעין מסכל?
מודיעין מסכל – פעולות איסוף, סיכול ומניעה שנוקטים שירותי הביטחון של המדינה על מנת למנוע פגיעה באזרחיה ובביטחונה הלאומי מטרור, מפעילות מודיעינית זרה או חתרנות המתנהלות על אדמתה;

שם כולל לארגונים העוסקים בפעילות זאת. שב"כ הוא הגוף המרכזי במדינת ישראל העוסק בכך.