קונצפציה

קונצפציה – ההערכה המובילה בנושא מסוים והמהווה את מסגרת ההתייחסות המחשבתית לשיפוט המידע המתקבל בנושא זה.
הקונצפציה היא דינאמית וחייבים להתאים אותה למידע חדש ושונה מזה שעיצב אותה.
היא תיהפך לקונצפציה מקובעת אם לא ייעשה כן. הקונצפציה המקובעת היא שגרמה בין השאר למחדל המודיעיני של יום הכיפורים ב-1973.