התרעה

מה זה התרעה?

התרעה– מושג יסוד של קהילת המודיעין:

הסבת תשומת הלב של מקבלי ההחלטות/קברניטים בצורה החדה והברורה ביותר, ובזמן אפקטיבי, אל מגמות, תהליכים, צעדים קונקרטיים, שינויים ותפניות אצל האויב המחייבים אותם לפעולה, תגובה והתארגנות בתחום הביטחון הלאומי. במוקד – התרעה למלחמה. התרעה יכולה להיות טקטית או אסטרטגית. במרבית המקרים היא באחריות אמ"ן.

התרעה לפיגוע / פעילות חבלנית עוינת – כוללת ארבעה מרכיבים: מהו יעד הפיגוע, עיתויו, המתווה שלו, ומיהו הגורם המבצעי. לא תמיד יימצאו כל המרכיבים הללו.