ויזינט (ראשי תיבות בעברית של Visual intelligence)

ויזינט (ראשי תיבות בעברית של Visual intelligence) – מודיעין חזותי. מודיעין חזותי המתקבל מאמצעי איסוף אופטיים: תצפיות בעין, תצפיות במכשירים שונים מהקרקע ומהאוויר ואמצעי צילום למיניהם (כמו מזל"ט, מטוס, לוויין).