מבט מל"מ: גיליון 82 אוקטובר 2018

בגיליון זה: 45 שנה למלחמת יום הכיפורים, הנשק הסודי של המודיעין בתקופת היישוב:העדה הדרוזית, צעדי ההונאה של הגנרל אלנבי במבצע "פתיחת השער״ ועוד.