מבט מל"מ: גיליון 01 אוקטובר 1990

 אורחים בקהילת המודיעין משלחת "הצדיקים" 1990 .
מבט מל"מ: גיליון 01 אוקטובר 1990