40 שנה למבצע אנטבה, חלק מהסיפור אז והיום

תערוכת אנטבה