דמויות באביב- תערוכת ציורים של עירא נתן

 
כאן יבוא טקסט על התערוכה