גיבורים כאמנים

בתערוכה זו מוצגות מקצת מעבודותיהם של פיליפ נתנסון, שמואל עזר ז״ל, רוברט דסה ומאיר זפרן
גיבורים כאמנים

תמונות נוספות