גיבורים כאמנים

 
בתערוכה זו מוצגות מקצת מעבודותיהם של פיליפ נתנסון, שמואל עזר ז״ל, רוברט דסה ומאיר זפרן

תמונות נוספות