70 שנים 70 פנים

 רישום בקו, איציק ברזילי

תמונות נוספות