רואים מל"מ

אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין מופצת מידי חודש בדואר אלקטרוני לחברי העמותה, בוגרי הקהילה - אנשי אמ"ן, המוסד, השב"כ ונתיב, לאנשי קהילת המודיעין בעבר ובהווה ולבני המשפחות השכולות.

רואים מל"מ 40

 אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין-גיליון מס'40-ובו:על הכנס הבינלאומי השני למודיעין ויחידות מיוחדות 2016, בחירות למוסדות עמותת המל"מ שנת 2016, ערב מורשת על זירת המודיעין הטכנולוגי בחטיבת המחקר להנצחת אל"מ ד"ר יעקב ברנדיס ז"ל, ערב לזכרו של שלמה בן אלקנה ז"ל, סיפורו של יעקב בוקאי ז"ל במכחולה של מבקרת, טקס הוקרה לחיילים מצטיינים במערך האוסינט- קרן מיטל שדות ז"ל, מהנעשה בעמותות השונות בקהילה, ועוד...
קרא עוד

רואים מל"מ 34

 אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין- גיליון מס' 34- ובו :סקירה מהכנס הבינלאומי למודיעין ויחידות מיוחדות: מול פני הלא נודע- מודיעין עכשיו, דילמות מודיעיניות מול פני הלא נודע, המענה הבינלאומי לאתגרי השעה, אתגרי איסוף המידע- ארגז כלים חדש?, 'הטלטלה האזורית' המודיעין והאתגר, מודיעין תקשורת ודיפךוצטיה ציבורית, אתגרי המודיעין- ומה לעתיד: סוריה, מודיעין צבאי בפעולה נוכח המזרח התיכון החדאע"ש, על מרכזיות הכוח האווירי ו"החימוש החכם" בעימותים של המאה ה- 21, מדברי שר הביטחון בכנס. מנהרת הזמן ועוד.
קרא עוד