רואים מל"מ

אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין מופצת מידי חודש בדואר אלקטרוני לחברי העמותה, בוגרי הקהילה - אנשי אמ"ן, המוסד, השב"כ ונתיב, לאנשי קהילת המודיעין בעבר ובהווה ולבני המשפחות השכולות.

רואים מל"מ 46

אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין-גיליון מס'46- ובו: על כנס החברים הל"ב בסימן מלחמת ששת הימים, בימת מודיעין על המזרח התיכון לאחר 'הטלטלה האזורית', על הקשר בין הנצחה ומורשת, פעילות מועדון 'חבצלת' על קרבות בינת ג'ביל במלחמת לבנון השנייה, השקת הספר 'דרמה בים האדום' סיפור האוניה קארין A, הקמת החדר לזכרו של ברוך כהן ז"ל בביה"ס הראלי בחיפה, ערב לזכרו של שלמה בן אלקנה ז"ל, מה קורה בעמותות השונות בקהילת המודיעין, מנהרת הזמן, פעילויות קרובות ועוד.
קרא עוד

רואים מל"מ 31

 אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין- גיליון מס' 31- ובו :מהרצאתו של אלוף(מיל') עמוס גלעד על השינויים במזרח התיכון, 60 שנה ל'עסק הביש' , סדנת המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"מ "לבנון -איך נכנסנו ואיך יצאנו", השקת ספרו של נחיק נבות 'תבל ומלואה' , השקת הספר 'מעשה אומן' של דני אשר, סיכום המפגש השנתי של מתנדבי המל"מ, חידוש פעילותו של חיד"ה, מנהרת הזמן ועוד.
קרא עוד