רואים מל"מ

אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין מופצת מידי חודש בדואר אלקטרוני לחברי העמותה, בוגרי הקהילה - אנשי אמ"ן, המוסד, השב"כ ונתיב, לאנשי קהילת המודיעין בעבר ובהווה ולבני המשפחות השכולות.

רואים מל"מ 47

אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין- גיליון מס' 47- ובו :אירוע חנוכה תשע"ח לבני המשפחות השכולות,''בימת מודיעין' מס' 16 על עתידה של סוריה, 30 שנה לאינתיפאדה הראשונה, טקס פרסי ר' אמ"ן לחשיבה יוצרת, עדכונים מעמותות קהילת המודיעין השונות, עמותת 'הבריחה' מנהרת הזמן ועוד.
קרא עוד

רואים מל"מ 38

 אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין- גיליון מס' 38- ובו :על ר' אמ"ן בפני 'מועדון חבצלת', השקת הספר 'דמדומי בוקר', בימת מודיעין על המעורבות הרוסית בסוריה, פעילות חיד"ה, סדהת 'המידע קרן השפע או שפעת היתר?', פעילות קרן ענבר,'סינמה בלש', מהנעשה בעמותות השונות בקהילה, 'מנהרת הזמן' , ספריית המל"מ, אירועים קרובים ועוד..
קרא עוד

רואים מל"מ 36

 אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין- גיליון מס' 36- ובו :על אירוע חנוכה תשע"ו למשפחות השכולות, חילופי ר' המוסד, הוקרה מיוחדת לדר' יוסף מרזוק, 'הצונאמי במזרח התיכון', 'סוריה מפתחת נשק ביולוגי וכימי' , העימות הנוכחי בין ישראל לפלסטינים, סדנה 'מנהיגות במודיעין' לזכרו של חקה, השקת ספרו של טרזן, סקירת המתרחש בעמותות המודיעין השונות, 'מנהרת הזמן' אירועים קרובים ועוד.
קרא עוד