מבט מל"מ
בטאון המרכז למורשת המודיעין

מבט מל"מ: גיליון 36 מרץ 2004

הקברינט והמודיעין, המודיעין האמריקני/ כורדים בצפון עיראק, אל קאעידה –

האתגר המודיעיני, היום שאחרי ערפאת, חברים מספרים על איסר הראל, סיכול ממוקד.