מבט מל"מ
בטאון המרכז למורשת המודיעין

מבט מל"מ: גיליון 10 ינואר 1995

  עשור למל"מ, הפיצוץ שלא שהיה הצרפתים הרכיבו יחידה מיוחדת מלוחמי S.A"  שהגיעה ארצה והצטרפה ליחידת אמ"ן של יוסק'ה יריב, המודיעין בעיתות שלום, המסתערב הראשון – עדים מן העבר.