מבט מל"מ
בטאון המרכז למורשת המודיעין

מבט מל"מ: גיליון 09 ספטמבר 1994

שלוש פגישות עם אהרלה יריב, ה"גזבר" גורג'י לאוי לויפור , איך דייב קמחי היה ברבת עמון אצל המלך לפני 3 שנים, חברים מספרים על שייקה דן "סגפן ומאמין, מבצע "אופרה" ההיבט המודיעיני , ברוס מקנזי האיש שידע יותר מידי,