מבט מל"מ
בטאון המרכז למורשת המודיעין

מבט מל"מ: גיליון 04 ינואר 1992

מוסדות העמותה ואיוש חברים, הנצחה, מפקד ורישום חברים בעמותה דו"ח ביניים.

מבט מל"מ: גיליון 03 אפריל 1991

להציץ ולא להיפגע – תרחיש לכיתה י"ב, ערב זכרון להנצחת קהילת המודיעין.