מבט מל"מ
בטאון המרכז למורשת המודיעין

מבט מל"מ: גיליון 21 פברואר 1999

יחסי מודיעין ותקשורת, "החושך" הוא החמצן של המודיעין, פתיחות מבוקרת, סינדרום "כרמלה" חברות בשירותים , תגביר את תופעת ההדלפות ואף תעניק להם לגיטימציה מסוימת , מזהיר , עמוס גלבוע , וממליץ : הייחצנות הטובה ביותר היא המצוינות של השירותים  ראיון עם ראמ"ן – האלוף עמוס מלכא – הממשק עם הדרג המדיני, אנא כורדי:רומן מלחמה ומילוט בכורדיסטאן, עיוורון - המודיעין המערבי וקריסת בריה"מ, יצחק שמיר.