המכון לחקר מורשת המודיעין

המכון לחקר המורשת במל"ם שם לו למטרה לשפוך אור על אירועים ופעילויות של מרכיבי קהילת המודיעין הישראלית, בצד פרקים נבחרים בעולם המודיעין הבינלאומי.

ייעודנו הוא לתרום לפעילותם של ארגוני המודיעין בישראל ואנשיהם ע"י הנחת מסד ראוי להפקת לקחים, הסקת מסקנות ועיצוב תובנות, ע"י הפצתם בקרב אנשי מודיעין, חברי ה-מל"ם וגורמים נוספים בעלי עניין.

פעילות המכון מוצאת ביטוייה בכינוסים וסדנאות נושאיים, בעיבוד חומרים לכדי פרסומים בכתב ובעידוד ותיקי הקהילה לשתף בעוללותיהם, לרבות מסקנות ולקחים.