הארכיון כולל ארכיונים אישיים ומוסדיים, ובמרכזם ארכיון מסמכים, הארכיון הוויזואלי וארכיון מסמכי השלל. הארכיון מאוחסן במערכת מחשוב של חברת "אידאה" ברשת פנימית ואימץ את כללי האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע. זיהוי תווים אופטי. -OCR רוב הארכיון דיגיטלי , אך חלק מהחומרים בעותקים קשיחים, הארכיון מצוי בתהליכי סריקה ודיגיטציה עם פענוח של ארכיון מסמכים הכולל בין היתר: קטעי עיתונות , מסמכים ופרסומים על מודיעין ישראלי בערבית, בעברית ובאנגלית