ואם יעלו השמים משם אורידם סיפורו של מערך הנ"מ הישראלי במלחמת יום הכיפורים.